اپلیکیشن نیسان بار

اپلیکیشن نیسان بار

اپیکشن اندروید نیسان بار

باز ديد کننده گرامي با نصب  اين اپليکيشن درخواست وانت و نيسان  

را انجام داده  و منتظر تماس اپراتور باشيد

title

برای دانلود این برنامه،اپیکشن نیسان بار کد زیر را اسکن کنید   

اپیکشن نیسان بارا

اپیکشن نیسان بار

 برای دانلود این برنامه،اپیکشن نیسان بار کد زیر را اسکن کنید 

   اپیکشن نیسان بار

 اپیکشن نیسان بارا

اپیکشن نیسان بار

توضیح

بوسیله این اپلیکیشن میتوانید در هر جایی از تهران به صورت شبانه روزی درخواست,وانت بار و نیسان بار کنید

۱ مبدا را مشخص کنید

۲ مقصد را مشخص کنید

۳ نوع وسیله ,وانت پیکان, نیسان زامیاد,

۴ ثبت درخواست را بزنید 

۵ همکاران از طریق پیامک یا تماس تلفنی درخواست شما را رسیدگی می کنند

www.nissanbar.ir  شماهم میتوانید از طریق وب سایت  

https://telegram.me/iranvanetbot  یا رباط تلگرام هوشمند در خواست وانت بار,نیسان بار  

که اپیکشن هست میتوانید درخواست کنید

امکان ارسال بار به تمامی شهرستانها بوسیله,وانت پیکان, و نیسان,

  • نیسان بار شمال تهران   ۲۲۶۳۶۸۹۸ _ ۲۲۶۰۶۱۲۱

  • نیسان بار جنوب تهران  ۳۳۰۲۹۱۷۳

  • نیسان بارمرکز تهران   ۸۸۴۳۸۷۸۶_۸۸۰۶۴۳۳۰

  • نیسان بارشرق تهران ۷۷۷۵۱۹۱۷_۷۷۴۰۴۶۲۶

  • نیسان بارغرب تهران   _۴۴۳۵۹۵۳۳_۴۴۰۳۰۷۷۱

  • مدیریت   ۰۹۲۰۵۹۷۳۵۹۵ _۰۹۳۹۵۹۷۳۵۹۵_

اطلاعات بیشتر در وب سایت ما

 www.irvanet.com

 www.iranvanet.ir

www.nissanbar.ir

www.irvanet.ir

www.vanettelefoni.ir

www.vanet724.ir

www.vanettelefoni.com

www.alopeykvanet.ir

اپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان بار

اپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان بار

اپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان بار

اپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان بار

اپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان بار

اپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان باراپلیکیشن نیسان بار