نیسان بارپایتخت

سرویس دهی تمام نقاط تهران

به شهرستانهای ایران

به همراه بیمه و بارنامه رسمی

فقط با یک تماس وانت نیسان میتواند وانت را درب منزل خود داشته باشید

رباط تلگرام هوشمند نیسان بار

رباط تلگرام هوشمند در خواست وانت بار,نیسان بار https://telegram.me/iranvanetbot

شما میتوانید از طریق تلگرام هم در خواست وانت و یا نیسان کنید به این ترتیب که  در گزینه سرچ تلگرام کلمه iranvanetbot را جستجو کنید و وارد رباط شوید و طبق مراحل که رباط از شما پرسش میکند تا انتها انجام دهید و در اخر برای اپراتور در خواست شما ارسال می شود در کمترین زمان با شمما تماس میگیریم